Działalność IT obejmuje zajęcia dydaktyczne, projekty badawcze krajowe i zagraniczne oraz projekty i prace badawczo rozwojowe dla firm z sektora telekomunikacyjnego... Więcej

Przedmiotem badań i kształcenia prowadzonego przez wyróżnione w strukturze Instytutu zakłady i zespoły są różnorodne dziedziny... Więcej

Kierunek kształcenia:
Telekomunikacja, specjalności: Sieci i Systemy Telekomunikacyjne (SST), Teleinformatyka i Zarządzanie (TIZ)