Działalność IT obejmuje zajęcia dydaktyczne, projekty badawcze krajowe i zagraniczne oraz projekty i prace badawczo rozwojowe dla firm z sektora telekomunikacyjnego... Więcej

Przedmiotem badań i kształcenia prowadzonego przez wyróżnione w strukturze Instytutu zakłady i zespoły są różnorodne dziedziny... Więcej