INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI

 

DYREKTOR

prof. dr hab. inż. Józef Lubacz                                  pok. 510 tel. 22 234 7232

SEKRETARIAT

Katarzyna Erlichowska                                                 pok. 510 tel. 22 234 7232; 7868

Izabela Ignaczak                                                             pok. 410a tel. 22 234 5477

Zuzanna Mazanek                                                         pok. 510 tel. 22 234 7232; 7868

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. KSZTAŁCENIA

doc. dr inż. Sławomir Kula                                          pok. 508 tel. 22 234 7434

SEKRETARIAT

Malgorzata Kowalska                                                   pok. 508 tel. 22 234 7434

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. OGÓLNYCH               

doc. dr inż Mirosław Słomiński                                 pok. 510 tel. 22 234 7232

DZIAŁ FINANSOWY IT

Elżbieta Tarwacka                                                          pok. 406 tel. 22 234 7388

Hanna Cieślak                                                pok. 406 tel. 22 234 7870

Justyna Milcarz – Błażyńska                                       pok. 406 tel. 22 234 6186

PEŁNOMOCNIK ds. INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ I INFORMACYJNEJ

Wojciech Polatyński                                                      pok. 465 tel. 22 234 7998

SPECJALISTA ds. INŻYNIERYJNO TECHNICZNYCH

Rafał Milowski                                                 pok. 465 tel. 22 234 7536

BIBLIOTEKA INSTYTUTU

Ewa Jarocińska                                                pok. 479 tel. 22 234 7799

 

 

Zakład Cyberbezpieczeństwa (ZCB)

Kierownik Zakładu:

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski

pok. 473 tel.  22 234 7745

Sekretariat:

Dorota Tomaszewska

pok. 472 tel.  22 234 73 30

Pracownicy:

prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski                   pok. 471 tel. 22 234 7537

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski                        pok. 482 tel. 22 234 7514

prof. dr hab. Inż. Tadeusz Łuba                                pok. 483 tel. 22 234 6188

dr hab. inż. Wojciech Mazurczuk                             pok. 409 tel. 22 234 5894

dr hab. inż. Andrzej Paszkiewicz                                              pok. 408 tel. 22 234 7835

dr hab. inż. Mariusz Rawski                                        pok. 481 tel. 22 234 7894

dr inż. Grzegorz Borowik                                             pok. 475 tel. 22 234 7349

dr inż. Artur Janicki                                                        pok.  407 tel. 22 234 7722

dr inż. Piotr Szotkowski                                                               pok. 480 tel. 22 234 7654

dr inż. Piotr Sapiecha                                                    pok. 408 tel. 22 234 7835

dr inż. Paweł Tomaszewicz                                        pok. 403 tel. 22 234 7538

dr inż. Bogdan Zbierzchowski                                   pok. 403 tel. 22 234 7538

mgr inż. Piotr Godlewski                                             pok. 475 tel. 22 234 7349

mgr inż. Danuta Ojrzeńska – Wójter                      pok. 480 tel. 22 234 7654

mgr inż. Elzbieta Rzeszutko                                        pok. 407 tel. 22 234 7722

 

 

 

 

Zakład Sieci i Usług Teleinformatycznych (ZSUT)

Kierownik Zakładu:

prof.  dr hab. inż. Michał Pióro

pok. 345 tel.  22 234 7383

Sekretariat:

Honorata Basa

pok. 343 tel. 22 234 5893

Pracownicy:

prof. dr hab. inż. Józef Lubacz                                  pok. 339 tel. 22 234 5895

dr hab. inż. Artur Tomaszewski                                pok. 349 tel. 22 234 7386

doc dr inż. Dariusz Bursztynowski                           pok. 348 tel. 22 234 7869

doc. dr inż Mirosław Słomiński                                 pok. 340 tel. 22 234 7839

doc. dr inż Marek Średniawa                                     pok. 347 tel. 22 234 7249

dr inż. Andrzej Bąk                                                        pok. 346a tel. 22 234 7396

dr inż. Krzysztof Brzeziński                                         pok. 347 tel. 22 234 7249

dr inż. Jarosław Domaszewicz                                   pok. 458 tel. 22 234 5238

dr inż. Piotr Gajowniczek                                            pok. 346a tel. 22 234 7396

dr inż. Michał Jarociński                                                              pok. 340 tel. 22 234 7839

dr inż. Sławomir Kukliński                                           pok. 470 tel. 22 234 7886

dr inż. Mariusz Mycek                                                  pok. 346 tel. 22 234 6189

dr inż. Fernando Solano Donado                             pok. 344 tel. 22 234 5893

dr inż. Mateusz Żotkiewicz                                         pok. 346 tel. 22 234 6189

mgr inż. Aleksander Pruszkowski                            pok. 460 tel. 22 234 7215

mgr inż. Khoa Truong Dinh                                         pok. 457 tel. 22 234 7889

 

 

 

Zakład Systemów Telekomunikacyjnych (ZST)

Kierownik Zakładu:

prof.  dr hab. inż. Jerzy Siuzdak

pok. 506a tel.  22 234 7890; 7250

Sekretariat:

Stanisława Karolak

pok. 506 tel. 22 234 7250

Pracownicy:

prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski                                     pok. 459 tel. 22 234 7844

prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Dymarski                    pok. 461 tel. 22 234 7824

prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak                                         pok. 514 tel. 22 234 7898

prof. nzw.  dr hab. inż. Krzysztof Perlicki                                             pok. 505 tel. 22 234 7784

dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz                                                              pok. 585 tel. 22 234 7629

doc. dr inż. Sławomir Kula                                                          pok. 466, 508 tel. 22 234 7845; 7434

dr inż. Tomasz Czarnecki                                                             pok. 515 tel. 22 234 7464

dr inż. Marcin Kowalczyk                                                            pok. 588 tel. 22 234 7898

dr inż. Łukasz Maksymiuk                                                           pok. 588 tel. 22 234 7898

dr inż. Michał Rezulski                                                                 pok. 507 tel. 22 234 7789

dr inż. Radosław Schoeneich                                                    pok. 469 tel. 22 234 7236

dr inż. Grzegorz Stępniak                                                           pok. 587 tel. 22 234 7879

dr inż. Piotr Zwierko                                                                     pok. 574 tel. 22 234 7319

mgr inż. Marcin Golański                                                            pok. 467 tel. 22 234 7896

mgr inż Andrzej Kalinowski                                                        pok. 468 tel. 22 234 7846

mgr inż. Ewa Obarska                                                                   pok. 468a tel. 22 234 7842

mgr inż. Jerzy Toński                                                                     pok. 584 tel. 22 234 7630

mgr inż. Krzysztof Włostowski                                                 pok. 467 tel. 22 234 7896

 

Zespół Architektur i Zastosowań internetu (ZAZI)

prof.  dr hab. inż. Wojciech Burakowski                                               pok. 335 tel. 22 234 7716

dr inż. Andrzej Bęben                                                                  pok. 331 tel. 22 234 7836

dr inz. Piotr Krawiec                                                                      pok. 331 tel. 22 234 7231

dr inż. Jordi Mangay Batalla                                                       pok. 331 tel. 22 234 7231

dr inż Halina Tarasiuk                                                                    pok. 337 tel. 22 234 7642

mgr inż. Maciej Sosnowski                                                         pok. 331 tel. 22 234 7231

mgr inż. Piotr Wiśniewski                                                           pok. 331 tel. 22 234 7231