PTMT - Podstawy teoretyczne multimediów


Przedmiot specjalistyczny: Telekomunikacja - systemy multimedialne
Prowadzony przez: Instytut Telekomukacji PW
Godziny zajęć tygodniowo: 2(w) - - 1(l)

Prowadzący:
dr hab. inż. Przemysław Dymarski, e-mail: dymarski@tele.pw.edu.pl, pok. 461
dr inż. Sławomir Kula, e-mail: skula@tele.pw.edu.pl, pok. 466
dr inż. Artur Janicki, e-mail: ajanicki@tele.pw.edu.pl, pok. 407

Cel przedmiotu:
Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi przetwarzania sygnałów multimedialnych. Omówienie kompresji bezstratnej i stratnej w zastosowaniu do mowy, sygnałów akustycznych, obrazów nieruchomych i sekwencji wideo. Przedstawienie podstaw syntezy i rozpoznawania sygnału mowy. Omówienie zastosowań w standardach telekomunikacyjnych i multimedialnych.

Tematy wykładów:
Wprowadzenie w techniki multimedialne. Sygnały występujące w systemach multimedialnych i ich modele matematyczne. Kodowanie bezstratne. Kwantowanie sygnałów. Kwantowanie wektorowe. Liniowa predykcja sygnału. Kodowanie różnicowe. Kodery predykcyjno-wektorowe (CELP). Kodowanie transformacyjne. Estymacja i kompensacja ruchu w kodowaniu sekwencji wideo. Kodowanie subpasmowe. Zjawiska psychoakustyczne i ich wykorzystanie w kompresji sygnałów. Zabezpieczanie plików dźwiękowych - "znaki wodne". Metody syntezy tekstowej mowy. Rozpoznawanie mowy. Rozpoznawanie mówcy. Rozpoznawanie emocji. Wizyjna synteza mowy.
Szczegóły treści wykładów oraz materiały

Laboratoria:
Kwantowanie wektorowe sygnałów audio i obrazów nieruchomych. Liniowa predykcja sygnałów. Kompresja sygnałów w dziedzinie częstotliwości. Symulacja kodera sekwencji wideo typu M-JPEG. Synteza tekstowa mowy. Rozpoznawanie mowy.
Plan oraz materiały do laboratoriów

Literatura:
 • N.S.Jayant, P.Noll "Digital coding of waveforms"
 • A.Gersho, R.M.Gray "Vector quantization and signal compression"
 • A. N. Netravali, B. Haskell "Digital pictures: representation, compression, and standards"
 • R.Tadeusiewicz "Sygnał mowy"
 • L.Bolc "Przetwarzanie sygnału mowy"
 • Cz.Basztura "Jak rozmawiać z komputerem"
 • W.Skarbek "MULTIMEDIA - algorytmy i standardy kompresji"
 • A.Drozdek "Wprowadzenie do kompresji danych"
 • A.M. Kondoz "Digital speech"
 • L.Hanzo, F.Clare, A.Somerville, J.P.Woodward: "Voice compression and communications"
 • K.Sayood "Kompresja danych - wprowadzenie", Wyd. RM, W-wa 2002

 • Instytut Telekomunikacji PW, 2007-2015