TIKO - Teoria informacji i kodowania


prowadzony przez Instytut Telekomunikacji, Zakład Systemów Teletransmisyjnych.
Wykład: środa 16:15 - 18:00, 118
Ćwiczenia: piątek 14:15 - 16:00, 122

Prowadzący przedmiot:

prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski, e-mail: adab@tele.pw.edu.pl, p. 459
dr inż. Artur Janicki, e-mail: A.Janicki@tele.pw.edu.pl, p. 414
mgr inż. Ewa Obarska, e-mail: ewa@tele.pw.edu.pl, p. 468A

Opis przedmiotu:

Podczas wykładu student zapoznaje się z pojęciami stosowanymi w teorii informacji, a także z wartościami granicznymi w bezstratnym i stratnym kodowaniu zródła i kodowaniu kanałowym. Uczestnik zajęć nabywa praktycznych umiejętności w zakresie technik kodowania bezstratnego (kod Huffmana, kodowanie arytmetyczne, metody słownikowe: LZ77, LZ78, LZW), kodowania stratnego (kwantyzacja skalarna i wektorowa), kodowania kanałowego (kody blokowe, cykliczne, splotowe, turbokody). Jest w stanie zastosować odpowiedni schemat kodowania w konkretnej sytuacji.
Szczegóły wykładu, materiały dydaktyczne

Projekt:

Informacje o projekcie

Literatura:
 • Sayood, Khalid "Kompresja danych - wprowadzenie", Wydawnictwo RM, Warszawa, 2002
 • Haykin, Simon "Systemy telekomunikacyjne cz. 2", WKiŁ, W-wa, 1998
 • Przelaskowski, Artur "Kompresja danych: podstawy, metody bezstratne, kodery obrazów", Wydawnictwo BTC, 2005
 • Cover T., Thomas J. "Elements of Information Theory" 2nd ed., Wiley, 2006
 • Jones G., Jones J. "Information and Coding Theory", Springer, 2000
 • Lin S., Costello D. "Error Control Coding", Pearson Education, 2004
 • Moon T. K. "Error Correction Coding", Wiley Interscience, 2000
 • Berrou, C. "Codes and Turbo Codes", Springer, 2010
 • Biglieri, E. "Coding for Wireless Channels", Springer, 2005
 • Sripimanwat, K. "Turbo Code Applications: a Journey from a Paper to realization", Springer, 2005
 • Ocenianie:

  Ogółem: 100 pkt., w tym za egzamin: max. 70 pkt., projekt: max. 30 pkt. Do zaliczenia wymagane min. 30 pkt. z egzaminu i 15 pkt. z projektu.
  Oceny: 51 - 60: 3, 61 - 70: 3.5, 71 - 80: 4, 81 - 90: 4.5, 91 - 100: 5


  Zakład Systemów Teletransmisyjnych, Instytut Telekomunikacji, 2012-2015