LAN: Sieci lokalne
(semestr 16L, rok akademicki 2015/6)

[Prowadzący][Slajdy][Punktacja i skala ocen][Projekty][Wpisy][Laboratorium]


ZESPÓŁ
 • wykład: środy, 1015-1200, sala 108
 • laboratorium: wtorki wg harmonogramu, 900-1200, sala 8A (poziom 0, na wysokości wejścia do Gmachu Elektroniki od ul. Polnej, laboratorium Akademii Cisco ITU-ITC)

[Do początku]

LITERATURA

[KB95] Krzysztof Brzeziński - Sieci lokalne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej - Warszawa 1995
[IEEE] Wszystkie standardy IEEE 802
[JW00] Józef Woźniak, Krzysztof Nowicki - Sieci LAN, MAN i WAN - protokoły komunikacyjne - Wydanie drugie poprawione - Wydawnictwo FPT - Kraków 2000


[Do początku]


HARMONOGRAM ZAJĘĆ I SLAJDY

KS 24.02.2016 (śro) W1 Wprowadzenie. Organizacja zajęć: 01-intro.ppt
KS 02.03.2016 (śro) W2 Fizyczne środki transportu: 02-phy.ppt
KS 09.03.2016 (śro) W3 Sieci o topologii pierścienia: 03-ring-new.ppt
KS 16.03.2016 (śro) W4 Sieci o topologii szyny: 04-bus1.ppt + 05-bus2-new.ppt
AJ 30.03.2016 (śro) W5 Łączenie sieci: 06-laczenie.pdf
AJ 06.04.2016 (śro) W6 STP, Sieci VLAN, Trunking, MetroEthernet: 07-VLAN_Trunk_MetroEth.pdf
PS 13.04.2016 (śro) W7 Bezprzewodowe sieci LAN (WLAN): 08-wireless.ppt
PS 20.04.2016 (śro) W8 Bezprzewodowe sieci LAN (WLAN) cd.
PP 27.04.2016 (śro) W9 WPAN: 10-WPAN.pdf
-- 04.05.2016 (śro) W10 odwołany
KS 11.05.2016 (śro) W11 Routing w sieciach: 09-routing.ppt
PS 18.05.2016 (śro) W12 Projektowanie LAN: 12-projektowanie.ppt
KS 25.05.2016 (śro) W13 Modelowanie sieci: 11-modelowanie.ppt
KS 01.06.2016 (śro) W14 Prezentacja projektów
KS 08.06.2016 (śro) W15 Egzamin "0"


[Do początku]

PUNKTACJA I SKALA OCEN

Poniższa tabela zawiera punktację za poszczególne elementy zaliczeniowe przedmiotu.

Co?
Ile?
Egzamin
46 pkt.
Projekt
30 pkt.
Laboratorium
24 pkt.
Razem
100 pkt.

Gwarantowana skala ocen: typowa dla WEiTI. Ostateczna (korzystniejsza) skala ocen zostanie podana po ocenie laboratoriów, projektów i egzaminu - zostanie wykreślona krzywa Gaussa. Aby zaliczyć egzamin należy otrzymać min. 24 pkt.[Do początku]


PROJEKTY
 • oddanie projektu i uzyskanie z niego min. 1 pkt. jest warunkiem niezbędnym do zaliczenia przedmiotu
 • w przypadku nie oddania projektu albo oddania projektu drastycznie odbiegającego od wymagań - nie będą prowadzone żadne negocjacje na temat zaliczenia przedmiotu
 • za każdy dzień spóźnienia po ostatecznym dniu oddania projektu naliczane są karne punkty tj. -5 (pięć) pkt/dzień
 • literatura uzupełniająca do projektów symulacyjnych

Wymagania dot. dokumentacji projektów: dokumentacja stanowi istotną i intergralną część projektu i można uzyskać za nią do 15pkt. Dokumentacja projektu ma spełniać wymogi publikacji naukowo-technicznej, czyli:

 • Powinna być napisana językiem technicznym (nie potocznym).
 • Powinna odzwierciedlać sposób podejścia zespołu do problemu projektowego: analizę dostępnych możliwości rozwiązania problemu, uzasadnienie podejmowanych decyzji np. co do wyboru oprogramowania, bibliotek itp.
 • Powinna zawierać m.in. takie elementy jak: szczegółową treść projektu, cele projektu, ogólne założenia projektu, opis architektury rozwiązania, opis sposobu działania (w przypadku aplikacji), opis najważniejszych funkcji/metod itp. wykonanej implementacji oraz bibliografię.
 • Powinna zawierać referencje do pozycji literatury naukowej, standardów itp. (które zostaną umieszczone w bibliografii).
 • Dokumentacja ma zostać przesłana do prowadzącego projekt w postaci pliku w formacie pdf o nazwie "Nazwiska_autorow_dok". Podobnie inne załączane pliki np. zarchiwizowanie zródła mają posiadać adekwatne nazwy (należy używać ZIP, a nie RAR - koordynator przedmiotu jest dumny, że od 2008 roku nie używa systemu operacyjnego Windows).

[Do początku]


WPISY
  • imię i nazwisko prowadzącego: Krzysztof Szczypiorski
  • nazwa przedmiotu: Sieci Lokalne, ilość jednostek 2/2

[Do początku]


LABORATORIUM

Lab. 1: Warstwa fizyczna modelu TCP/IP oraz analiza ruchu sieciowego - instrukcja
Lab. 2: Switching, VLAN & Trunking - wykład instrukcja
Lab. 3: Podstawy konfiguracji routingu - instrukcja


[Do początku]